Crește șomajul în județul Sibiu

0

La sfârșitul lunii martie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu erau înregistrați 3.688 șomeri (din care 1.708 femei), rata șomajului fiind de 1,87%, mai mare cu 0,08 pp decât valoarea înregistrată în luna februarie 2020.

Din totalul de 3.688 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Sibiu 1.123 erau beneficiare de indemnizţie de şomaj, iar 2.565 erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.469 șomeri provin din mediul rural și 1.219 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:


Șomerii cu studii primare sau fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Sibiu (39,77%), urmat de cei cu studii gimnaziale şi profesionale (36,09%), 17,32% au absolvit studii liceale şi postliceale iar cei cu studii superioare sunt 6,80% din totalul șomerilor înregistrați.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.736 persoane foarte greu ocupabile, 1.177 greu ocupabile, 455 mediu ocupabile, iar 320 sunt persoane ușor ocupabile.

Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ