Sâmbătă are loc tragerea la sorți a președinților și locțiitorilor pentru secțiile de votare

0

Biroul Electoral Județean Sibiu aduce la cunoștința persoanelor interesate faptul că la data de 12 septembrie 2020, ora 10.00, la sediul acestuia din municipiul Sibiu, str.Andrei Șaguna nr.10 va avea loc ședința publică în care vor fi desemnați, prin tragere la sorți computerizată, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și locțiitorii acestora, pentru alegerilor locale din 27 septembrie.

Precizăm că, potrivit legislației în vigoare, președintele biroului electoral al secției de votare și locțiitorul acestuia sunt desemnați de către Autoritatea Electorală Permanentă, în ședință publică, prin tragere la sorți computerizată, organizată la nivel județean, pe funcții, dintre persoanele înscrise în corpul experților electorali, cu domiciliul sau reședința în județul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reședinței de sediul secției de votare, precum și pe baza criteriului
studiilor absolvite.

În cazuri de forță majoră, înlocuirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare sau a locțiitorilor acestora se realizează de Autoritatea Electorală Permanentă, prin tragere la sorți computerizată, dintre persoanele înscrise în corpul experților electorali, cu domiciliul sau reședința în județul respectiv, cu aplicarea corespunzătoare a criteriilor enunțate mai sus.

Rezultatul tragerii la sorți se consemnează în procese-verbale semnate de reprezentanții Autorității Electorale Permanente și președinții birourilor electorale de circumscripție, care se aduc la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Autorității, respectiv la sediile birourilor electorale de circumscripție și pe site-urile acestora.

INFO:

Corpul experților electorali este o evidenţă permanentă a persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de către AEP

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ