Șomajul este în creștere în județul Sibiu

0

La sfârșitul lunii decembrie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu erau înregistrați 3.456 șomeri (din care 1.594 femei), rata șomajului fiind de 1,75%, mai mare cu 0,02 pp decât valoarea înregistrată în luna noiembrie.

Din totalul de 3.456 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Sibiu 959 erau beneficiare de indemnizţie de şomaj, iar 2.497 erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.321 șomeri provin din mediul rural și 1.135 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii primare sau fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Sibiu (39,23%), urmat de cei cu studii gimnaziale şi profesionale (36,48%), 17,50% au absolvit studii liceale şi postliceale iar cei cu studii superioare sunt 6,45% din totalul șomerilor înregistrați.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.813 persoane foarte greu ocupabile, 916 greu ocupabile, 426 mediu ocupabile, iar 301 sunt persoane ușor ocupabile.

Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ