Aeroportul Internațional Sibiu anunță finalizarea unui proiect important privind sistemul de supraveghere video/detecție perimetral

0

Proiectul cu titul „Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A.”, cod SMIS 158450, al cărui beneficiar a fost Aeroportul Internațional Sibiu R.A., a fost implementat prin intermediul unei finanţării nerambursabile alocată în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient”, Obiectiv Specific 2.3. „Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor”.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat modernizarea sistemului TVCI, prin montarea de camere video performante, de ultimă generație, precum și a sistemului de detecție și alarmare împotriva intruziunilor neautorizate, concomitent cu consolidarea fizică a gardului de împrejmuire existent.

Valoarea totală a proiectului a fost de 48.236.613,58 lei. Valoarea totală eligibilă a fost de 40.555.307,83 lei, din care 34.472.011,65 lei în cuantum de 85% reprezentată de valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 5.272.190,03 lei în cuantum de 13% reprezentată de valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 811.106,15 lei în cuantum de 2% reprezentată de valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului, asigurată prin bugetul local al Județului Sibiu.

Valoarea totală neeligibilă inclusiv TVA a proiectului a fost de 7.681.305,75 lei.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 14 luni, respectiv între data 19.11.2022 și 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ