AJOFM Sibiu oferă consultanță pentru eliberarea atestatului de întreprindere socială

1

În fiecare an, începând din 2016, luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării, la nivel național, a unor evenimente și acţiuni de conștientizare a importanței dezvoltării acestui sector pentru întreaga societate.

În acest sens Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sibiu dorește să reamintească persoanelor interesate, că, prin Compartimentul de Economie Socială oferă consultanță în ceea ce privește eliberarea atestatului de întreprindere socială, precum şi a mărcii de întreprindere socială de inserţie.

Condițiile privind eliberarea atestatului și a mărcii de întreprindere socială de inserție sunt reglementate de Legea 219/2015 privind economia socială și H.G. nr.585/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015.

Pot fi întreprinderi sociale sau întreprinderi sociale de inserție:

• Societățile cooperative de gradul I
• Cooperativele de credit
• Asociații și fundații
• Casele de ajutor reciproc ale salariaților
• Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
• Societăților agricole
• Orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înființare și organizare, cumulativ, definiția și principiile economiei sociale prevazute în prezenta lege.

Din anul 2016, de când a fost înființat Compartimentul de Economie Socială, AJOFM Sibiu a eliberat 103 atestate de întreprindere de economie socială și 22 de certificate de întreprindere socială de inserție, pentru asociații, fundații si societăți economice din județul Sibiu.

În întreprinderile de economie înființate au fost angajate aproximativ 484 de persoane, din care peste 39 sunt persoane care fac parte din grupul vulnerabil conform prevederilor Legii 219/2015 privind economia socială (persoane cu handicap, tineri proveniți din centrele de plasament, persoane aflate în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, etc.).

Informații suplimentare despre atestarea întreprinderilor sociale și a întreprinderilor sociale de inserție se pot obține la sediul AJOFM Sibiu, str. Morilor, nr.51 A, tel. 0269/210882 int 114.

1 COMENTARIU

  1. Hello! My name is Laura and I am very happy to greet you.

    I wanted to write to you because I thought it would be interesting to discuss the possibility of your business appearing every month in digital newspapers as news to position it at the top of the internet, i.e. with real articles in the newspaper that are not marked as advertising and are not deleted.

    The news is published by more than sixty newspapers of great authority to improve the positioning of your website and reputation.

    Could you provide me with a phone number to offer you up to two months free of charge?

    Thank you

LĂSAȚI UN MESAJ