Două proiecte cu fonduri europene au fost semnate astăzi la Mediaș

0

Vineri, 7 mai 2021, au fost semnate două contracte de finanțare pentru proiectele: „Construcție locuințe sociale colective, inclusiv utilități și amenajări exterioare loc de joacă, str. Baia de Nisip“ și „Centru Social Comunitar de Agrement și Sport“.

Evenimentul a avut loc la sediul Primăriei Mediaș, în prezența conducerii municipalității, a directorilor societăților aflate în subordinea Consiliului Local, dar și a membrilor echipelor de proiect.

Valoarea totală a celor două proiecte este de 38.671.528,17 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă primită de către Municipiul Mediaș este de 16.294.978,26 lei, iar contribuția proprie a municipiului este de 22.376.549,91 lei.

Descrierea proiectului „Construcție locuințe sociale colective, inclusiv utilități și amenajări exterioare loc de joacă, str. Baia de Nisip“:

Valoarea totală a obiectivului de investiții propus este de 19.148.807,84 lei inclusiv TVA, iar durata de execuție este de 29 de luni.

Grupul țintă vizat este comunitatea locală marginalizată a Municipiului Mediaș, iar activitățile concrete care se vor desfășura în cadrul proiectului constau în:

– Construirea pe str. Baia de Nisip a unui ansamblu de 8 imobile cu un număr total de 80 apartamente (din care 32 de apartamente cu 3 camere, 32 de apartamente cu 2 camere și 16 apartamente cu 1 cameră) și a unui număr de 40 de locuri de parcare supraterane

– Revitalizarea unui spatiu abandonat, neutilizat prin crearea și amenajarea unui loc de joacă pentru copii, si totodată crearea unor spații de recreere și activități sportive pentru persoanele adulte din zonele marginalizate.

Descrierea proiectului „Centru Social Comunitar de Agrement și Sport“:

Valoarea totală a obiectivului de investiții propus este de 19.522.720,33 lei inclusiv TVA, iar durata de execuție este de 24 de luni.

Grupul țintă vizat de acest proiect este reprezentat de toți locuitorii din cele 5 zone urbane marginalizate din Medias, precum și societatea civilă a municipiului nostru. Obiectivele specifice ale proiectului sunt îmbunătățirea infrastructurii sportive a municipiului Mediaș, prin înființarea unui centru de agrement și sport, precum și facilitarea accesului la sport pentru populația marginalizată, indiferent de vârstă, etnie, condiție fizică, prin oferirea de spații și dotări pentru practicarea unei game diverse de sporturi, atât în interior, cât și în exterior.

Pentru atingerea obiectivelor menționate mai sus, se propun următoarele acțiuni:

– Construirea unei săli de sport cu capacitate maximă de 265 de persoane, respectiv 200 locuri în gradene

– Crearea unui spațiu de acces corespunzător, cu recepție, garderobă și zonă de pauză

– Căi de evacuare suplimentare pentru sala de sport

– Spațiu tehnic destinat amplasării centralei termice și spații de depozitare

– Sală multifuncțională (de gimnastică, yoga, fitness, aerobic, panou de cățărat, etc.) la etaj, cu vestiarele aferente

– Realizarea de vestiare (dotate cu dulapuri și loc pentru șezut) aferente fiecărei funcțiuni (sală de sport, sală multifuncțională, teren sport acoperiș), cu grupuri sanitare proprii, și grupuri sanitare pentru public, toate separate pe sexe

– Amenajarea unui teren multisport pe acoperișul terasă al clădirii, împrejmuit corespunzător

– Asigurarea numărului de parcaje necesar pe sau în apropierea amplasamentului investiției (inclusiv prin construirea unei platforme neacoperite cu 9 locuri de parcare)

– Amenajarea unui punct gospodăresc corespunzător, aferent întregii incinte, cu colectare selectiva a deșeurilor

– Amenajarea spațiilor exterioare adiacente (spații verzi sau pavate): trotuare de gardă în jurul clădirii, alei și platforme pietonale pentru acces din stradă, trepte și rampe corespunzător dimensionate.

Finanțarea celor două proiecte se va efectua prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, prioritatea de investiții 9.1.- dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), obiectiv specific 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ