Inspectorii de muncă au verificat agenţii de muncă temporară

0

În perioada 29.03.2021– 14.04.2021, s-a desfăşurat, la iniţiativa Inspecţiei Muncii, Campania naţională privind respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, de către agenţii de muncă temporară şi de către utilizatorii salariaţilor temporari.

Obiectivul acestei campanii a fost, în principal, creşterea gradului de conştientizare a agenţilor de muncă temporară dar şi a utilizatorilor şi a salariaţilor temporari în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale aplicabile, precum şi verificarea respectării de către agenţii de muncă temporară, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, referitoare la contractele de punere la dispoziţie, contractele de muncă temporară, registrul general de evidenţă a salariaţilor.

De asemenea, prin intermediul acestor verificări s-a urmărit garantarea unui nivel adecvat de protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a salariaţilor detaşaţi în cadrul prestării de servicii transnaţionale, pentru lucrătorul detaşat pe teritoriul României şi pentru lucrătorul detaşat de pe teritoriul României.

Au fost verificaţi 9 agenţi de muncă temporară având un număr total de 32 de contracte de punere la dispoziţie aflate în derulare pentru diverşi utilizatori din Judeţul Sibiu precum şi din alte judeţe. La data finalizării campaniei, agenţii de muncă temporară aveau în executare un total de 728 de contracte de muncă temporară, încheiate cu salariaţii temporari, din care 727 de contracte care se execută în România.

În cadrul verificărilor, în sfera relaţiilor de muncă a fost constatată 1 deficienţă constând în transmiterea cu întârziere în baza de date Revisal a unui contract individual de muncă. Pentru neconformităţile constatate a fost aplicată 1 sancţiune contravenţională de tip avertisment.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost constatate 19 neconformităţi, fiind dispuse 19 avertismente şi 19 măsuri de remediere. Cele mai frecvente deficienţe au constat în evaluarea incompletă a riscurilor, instruire incompletă, lipsa regulilor obligatorii de conduită pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2, tematică de instruire incompletă.

În ceea ce priveşte respectarea prevederilor legislaţiei muncii de către utilizatorii salariaţilor temporari, au fost verificaţi 6 utilizatori ai salariaţilor temporari dintre cei cu care agenţii de muncă temporară au încheiate contracte de punere la dispoziţie.

În domeniul relaţiilor de muncă 2 utilizatori au fost sancţionaţi cu amenzi contravenţionale în valoare totală de 6.500 lei şi cu 1 avertisment. Deficienţele constatate au fost transmiterea cu întârziere a contractului de muncă în Revisal şi neacordarea repausului săptămânal.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost constatate 11 abateri de la prevederile legale, 6 utilizatori fiind sancţionaţi cu 11 avertismente scrise şi fiind dispuse 11 măsuri de remediere. Controalele efectuate au evidenţiat, în principal, deficienţe privind lipsa tuturor măsurilor de prevenire, lipsa sistemului de exhaustare pentru noxe chimice, lipsa afişelor privind modul corect de spălare a mâinilor pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ