Învățământul dual se extinde în Sibiu

0

Primarul Astrid Fodor a semnat 10 contracte pentru dezvoltarea sistemului de învățământ în sistem dual care implică patru licee tehnologice din Sibiu. Obiectul contractelor semnate cu operatorii economici interesați este acela de a forma competențele necesare pentru dezvoltarea profesională a tinerilor și sprijinirea acestora în tranziția de la școală la un loc de muncă. Valabilitatea acestor contracte a fost stabilită la 40-42 de luni și precizează numărul de elevi care vor face practică prin acest program în anul școlar 2017-2018. Programele se vor desfășura în conformitate cu Legea educației naționale și OUG 81/2016.

“Majoritatea delegațiilor economice care sosesc la Primăria Sibiu întreabă despre învățământul în sistem dual din Sibiu și confirmă importanța acestui tip de educație pentru calificarea corespunzătoare a personalului. În egală măsură, investitorii deja prezenți în oraș au dorit foarte mult ca acest sistem să se extindă, exprimându-și dorința să contribuie la formarea forței de muncă și la deprinderea unei meserii de către tinerii orientați spre partea practică. Prin urmare semnarea acestor contracte și extinderea învățământului în sistem dual este un pas bun pe care Sibiul îl face în fața potențialilor investitori.” (Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu)

În cadrul acestor contracte fiecare partener are atribuțiile bine stabilite. Dintre acestea menționăm:

  • unitatea de învățământ va asigura alcătuirea curriculumului, se va îngriji de încheierea contractelor de practică și va permite utilizarea în acest program a spațiilor cu dotările de care dispune
  • operatorii economici implicați vor oferi specialiști formatori, vor organiza stagiile de practică, vor aduce utilaje, echipamente și materii prime; foarte important este faptul că aceștia vor acorda susținere financiară elevilor, în funcție de posibilități, fie că este vorba de burse sau acoperirea costurilor cu transportul și echipamentele
  • cel mai important rol al Primăriei Sibiu este acela de a se asigura că locațiile în care se desfășoară practica sunt în stare corespunzătoare prin reparații și investiții în clădiri; fiecare contract prevede lucrările pe care municipalitatea se angajează să le execute

Șapte contracte de asociere pentru practica la Colegiul Tehnic Independența. Pentru funcționarea acestui program în condiții bune, Primăria Sibiu va investi în acest an în clădirile Colegiului peste 540.000 de lei pentru reabilitarea atelierului școală de pe strada Ocnei, achiziția unei centrale termice și achiziția de materiale didactice.

  1. Contractul încheiat cu SC Marquardt Schaltsysteme SRL prevede formarea a patru elevi în specializarea mecanică și a altor șase în specializarea electromecanică; operatorul economic va acorda burse și va acoperi costul echipamentelor de lucru și protecție
  2. Contractul încheiat cu SC Brandl RO SRL prevede formarea profesională a șase elevi în specializarea operatori mașini și alți patru cu specializarea sculer matrițer; operatorul economic va acorda burse și va plăti costul transportului la locul de practică și al echipamentelor de lucru și de protecție.
  3. Două contracte de colaborare au fost încheiate cu firma SC Harting Manufacturing și prevăd instruirea practică a doi elevi în specializarea electromecanică și a altor patru elevi ca sculeri matrițeri; firma va oferi burse lunare și va acoperi costul echipamentului de protecție și de lucru.
  4. Contractul încheiat cu SC Wittenstein SRL prevede organizarea unui stagiu de practică de către patru elevi în specializarea mecanică și de către alți doi elevi în specializarea electromecanică; operatorul va acorda burse și va acoperi costul echipamentelor de lucru, de protecție și al transportului până la locul de efectuare a practicii.
  5. SC Odu Romania Manufacturing SRL a semnat un contract cu Primăria și unitatea de învățământ care prevede organizarea stagiului de practică pentru trei elevi în meseria de sculer matrițer și pentru alți trei în specializarea electromecanică; peratorul economic va acorda burse lunare, va acoperi costul echipamentelor de lucru și protecție, transportul și masa.
  6. Primăria Sibiu a semnat un contract și cu KUKA Systems SRL, numărul elevilor care vor fi incluși în acest stagiu urmând să fie stabilit la începutul anului școlar 2017-2018.

Liceul Tehnologic Henri Coandă și SC Compa SA s-au asociat cu Municipiul Sibiu pentru a oferi unui număr de 60 de elevi oportunitatea de a face practică pentru meseria de operator pentru mașini cu comandă numerică. Operatorul economic va oferi burse lunare de 200 de lei, pe lângă echipamente de lucru și de protecție, transport la și de la locul de practică, rechizite, dar și cazare și masă pentru elevii cu posibilități materiale scăzute care stau în cămin. Firma va pune la dispoziție scule și semifabricate. Municipiul Sibiu va efectua un audit energetic al clădirii și va iniția prin proiectare reabilitarea atelierelor Liceului.

Lăcătuși și tâmplari instruiți la Liceul Tehnologic Avram Iancu. Contractul a fost semnat între unitatea de învățământ, Primăria Municipiului Sibiu, firmele Transilvania Pack & Print, Thimm Packaging, NTN-SNR Rulmenți, KUKA Systems și Tehnolemn și este valabil pentru 40 de luni. Conform acestuia 46 de elevi vor învăța practic meseria de lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic, alți 10 urmând să urmeze cursuri practice de tâmplărie. Primăria Sibiu va iniția anul acesta investiții pentru reabilitarea fațadei, a gardului și a instalației termice din atelierul de tâmplărie. Suma prevăzută anul acesta pentru proiectarea celor trei lucrări este de 50.000 de lei.

Practică în comerț la Colegiul Economic George Barițiu. Unitatea de învățământ și administrația locală s-au asociat cu firmele REWE, Hornbach, Lidl și Asociația Camerei de Comerț Româno-Germane și împreună vor da oportunitatea unui număr de 25 de elevi să facă practică în specializarea comercianți vânzători. Municipiul va investi anul acesta 125.000 de lei pentru proiectarea instalațiilor termice și electrice ale clădirii, pentru actualizarea planului corpului C, dar și pentru achiziția de calculatoare și licențe pentru programe.

Reamintim faptul că învățământul în sistem dual funcționează în Sibiu încă din decembrie 2014 în baza unui protocol de colaborare încheiat între Colegiul Independența, Asociația Româno-Germană de Formare Profesională formată din Municipiul Sibiu, SC Brandl Ro SRL, SC Harting Manufacturing SRL, SC Marquardt Schaltsysteme, SC Wittenstein SRL și Clubul Economic German din Transilvania precum și Inspectoratul Școlar Județean. Promoția care a urmat cursurile de trei ani în cadrul acestui program a absolvit anul acesta, fiind formată din 38 de elevi.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ