MIPE lansează Programul Național de investiții în infrastructura de sănătate, cu o valoare de 10 miliarde de lei

0

Astăzi, Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene lansează în dezbatere publică Ordonanța de Urgență care reglementează.

Programul naţional de investiţii în infrastructura unităților spitalicești, un program cu o alocare de 10 miliarde de lei, pentru perioada 2024-2030.

Sănătatea este un domeniu în care investițiile și preocuparea Guvernului pentru îmbunătățirea serviciilor trebuie să se regăsească permanent pe lista de priorități. Prin Programul naţional de investiţii în infrastructura unităților spitalicești se urmărește  cu predilecție o mai bună distribuție a infrastructurii de sănătate între regiuni și județe, creșterea accesului populației la servicii medicale de calitate, creșterea eficacității serviciilor medicale, o mai bună adaptare a infrastructurii la noile cerințe tehnologice și de asigurare a unor circuite funcționale și eficiente în spitalele din aceste zone.”, a delcarat Adrian Câciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Prezenta ordonanță de urgență reglementează măsurile necesare pentru crearea unui cadru legislativ care să permită potențialilor beneficiari promovarea proiectelor, astfel încât să se poată asigura accesul întregii populaţii la servicii medicale esenţiale, creşterea calităţii vieţii şi atingerea standardelor din țările europene. Programul beneficiază de un buget total de 10 miliarde lei, care va fi asigurat inclusiv din contracte de împrumut cu instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaţionale și va fi gestionat la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Prin ordonanța de urgență propusă vor fi reglementate următoarele aspecte:

Cadrul general privind Programul naţional de investiţii în infrastructura unităților spitalicești.

Valoarea programului derulat de Ministerul Investiţiilor și Proiectelor Europene în perioada 2024-2030 este de 10 miliarde lei.

Valoarea maximă aferentă unui proiect finanţată din Program este:

a) 1.000.000 mii lei pentru spitale județene/județene de urgență, spitale de urgență, spitale monospecialitate;

b) 350.500 mii lei pentru spitale municipale/municipale de urgență;

c) 250.000 mii lei pentru spitale orășenești.

Beneficiarii programului pot fi:

 1. unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/subordonare/autoritate sau dețin în administrare/proprietate unități sanitare publice;
 2. instituțiile publice centrale care au în coordonare/subordonare/autoritate sau dețin în administrare/proprietate unități sanitare publice;
 3. unitățile sanitare publice: spitalele publice orășenești, municipale/municipale de urgență și spitalele județene/județene de urgență, spitale de urgență, spitale de specialitate, inclusiv institute care desfășoară activitate medicală spitalicească şi prespitalicească aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea Ministerului Sănătăţii, inclusiv a autorităţilor şi instituţiilor publice centrale din sfera apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, respectiv a Academiei Române;
 4. alte instituții care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean sau local;
 5. parteneriat între autoritățile/instituțiile publice locale şi/sau centrale şi unitățile sanitare publice.

Proiectele vor viza investiţii in:

a) spitale orășenești și municipale/municipale de urgență;

b) spitale județene/județene de urgență, spitale monospecialitate.

Categorii de investiții

a) realizarea de construcţii noi și dotare;

b) lucrări de modernizare/reabilitare și dotare,

c) extindere la construcțiile existente, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente și dotare.

Nu sunt eligibile investițiile care vizează exclusiv achiziția de dotări.

Finanţarea programului se asigură din:

 1. sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, la o poziţie distinctă de cheltuieli;
 2. împrumuturi de la instituțiile financiare internaționale și/sau de la alți finanțatori, contractate conform prevederilor legislației privind datoria publică;
 3. sume din bugetele locale alocate cu această destinaţie;
 4. alte surse legal constituite.

Implementarea programului va fi detaliată în normele metodologice de aplicare a programului.

Calendarul estimativ al implementării Programului Național:

După aprobarea Ordonanței de urgență, estimăm următorul calendar de implementare:

 1. Elaborare norme metodologice de aplicare a programului aprobate prin Hotărare de Guvern – 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă – martie 2024
 2. Beneficiarii pot depune cereri pentru obținerea avizulului de oportunitate din partea Ministerului Sănătăţii pentru categoriile de investiții propuse de solicitanți în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului – aprilie 2024
 3. Depunere cereri de finanțare la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului – 15 mai 2024
 4. Evaluarea cererilor de finanțare – 15 mai 2024– 15 august 2024
 5. Aprobare Hotărâre Guvern cu privire la lista de proiecte propuse spre finanțare -septembrie 2024
 6. Semnarea contractelor de finanțare – octombrie 2024

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ