Se caută observator oficial la AJF Sibiu

0
Se organizeaza concurs pentru obtinerea calitatii de observator oficial al AJF Sibiu.
Pot dobândi calitatea de observator oficial persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) să solicite in scris printr-o cerere către AJF Sibiu;
b) au cetăţenia română şi domiciliul în România şi nu au antecedente penale, fapt atestat prin cazier judiciar;
c) sunt apţi din punct de vedere medical, fapt atestat printr-o adeverintă de la medicul de familie;
d) au un prestigiu şi o conduită morală ireproşabilă;
e) au vârsta maximă de 70 de ani;
f) cunosc statutele şi regulamentele FRF şi AJF Sibiu;
g) au o calificare specială în domeniul fotbalului, după cum urmează:
– au fost arbitri in lotul national sau au obtinut categoria 1 si 2 o perioada de minimum 5 ani;
– au fost jucători la orice nivel competiţional o perioadă de minimum 5 ani;
– au fost antrenori / instructori la orice nivel competiţional o perioadă de minimum 5 ani;
– au îndeplinit sau îndeplinesc funcţii de conducere în cadrul FRF sau AJF Sibiu, cu o vechime de minimum 4 ani.
Testarea va consta in 30 de intrebari tip grila din Legile Jocului , Roaf si Legea 4/2008 Privind Ordinea și siguranța la competiții sportive cu completările și modificarile ulterioare.
Data limita de depunere a dosarelor este de 15 august . Acestea vor fi depuse la sediul AJF Sibiu .
Persoanele care fac parte din lotul actual de observatori a Ajf Sibiu sunt obligate sa isi depuna dosarul si sa participe la examen !
Persoanele care detin functii in cadrul asociatiilor/cluburilor afiliate la AJF Sibiu nu pot participa la concursul pentru obtinerea calitatii de observaror oficial al AJF Sibiu.
Persoanele care fac parte din comisiile jurisdictionale ale AJF Sibiu nu pot participa la concursul pentru obtinerea calitatii de observaror oficial al AJF Sibiu.
Persoanele care detin calitatea de observatori FRF sunt din oficiu observatori oficiali ai AJF Sibiu si au obligatia de a participa la consfatuirile organizate la nivel judetean.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ