Codul Fiscal aferent anului 2015 modificat

0

bani-ppCentrul de Informare și Asistență în Afaceri INFOBiz, ca organizație a oamenilor de afaceri din România își propune să fie un vector de informare permanent al mediului de afaceri. Modificările aduse Codului Fiscal în anul 2015 constituie subiectul acestui material.

„Succesul oamenilor de afaceri constă în mare măsură în capacitatea de cunoaștere, de informare. Deciziile sunt mai ușor de luat acolo unde înțelegem spațiul în care ne deșfășurăm activitatea, referindu-mă aici la spațiul economic, fiscal, juridic, social. Din aceste motive consider, în calitate de Președinte al Centrului de Informare și Asistență în Afaceri INFOBiz, că avem obligația să informăm mediul de afaceri ori de câte ori apar modificări importante în legislație, în acest caz cea fiscală”, a declarat Ciprian FARAON.

TVA 9% la pachetele all-inclusive

Dacă până în 2014, cota redusă de tva de 9% se aplica doar pentru cazarea simplă sau cu mic dejun, în situația în care costul micului dejun era inclus în prețul de cazare, începând cu 2015 pachetele all–inclusive din turism beneficiază de o reducere a TVA de la 24% la 9%. Cota redusă de taxă de 9% prevăzuta la art. 140 alin.(2) lit. f) din Codul fiscal se aplică pentru: tipurile de cazare în structurile de primire turistică cu funcțiune de cazare (hoteluri, hoteluri apartament, moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanță, campinguri, camere de închiriat în locuințe familiale, nave fluviale și maritime, pensiuni turistice și pensiuni agroturistice) care oferă pachete turistice de tipul: cazare fără mic dejun, cazare cu mic dejun, cazare cu demipensiune, cazare cu pensiune completa, cazare cu “all inclusive” vândute sau oferite spre vânzare la un preț total. Reducerea de taxa de 9% se aplică și pentru refacturarea costului exact al acestor operațiuni, exceptând situațiile în care este obligatorie aplicarea regimului special de taxă aplicabil în cazul agențiilor de turism.

Modificări de TVA în domeniul serviciilor digitale

Modificările aduse legislaţiei de TVA aplicabile în 2015 se referă în principal la regimul special pentru serviciile “digitale” prestate de către persoane impozabile stabilite/nestabilite în Uniunea Europeană către persoane neimpozabile. Începând cu 1 ianuarie 2015, serviciile furnizate pe cale electronică, de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune prestate către consumatori finali – persoane neimpozabile din UE – sunt supuse TVA în Statul Membru în care clientul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită.

„Taxa pe stâlp“ redusă de la 1,5% la 1% în 2015

În categoria reducerilor de taxe și impozite se încadrează măsura ce prevede scăderea impozitului pe construcții (taxa pe stâlp) de la 1,5% la 1%. Legea nr.11/2015 a aprobat cu modificări OUG nr. 102/2013, astfel că a redus nivelul „taxei pe stalp“ și a modificat modul de calcul al acesteia. Astfel, se deduc din baza impozabilă următoarele:

valoarea amenajărilor (lucrări de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare, extindere) efectuate la clădirile închiriate, luate în administrare sau în folosință;
valoarea construcțiilor situate în afara frontierei de stat;
valoarea construcțiilor deținute de structurile sportive, definite potrivit legii.

Noi reglementări pentru Persoanele Fizice Autorizate

Codul Fiscal prevede pentru anul 2015 unele modificări în modul de funcționare a persoanelor fizice autorizate. Astfel, începând cu ianuarie 2015, PFA-urile pot opta pentru conducerea evidenței contabile pe baza regulilor contabilității în partidă simplă sau pe baza regulilor contabilității în partidă dublă.

Persoanele fizice autorizate care își determină venitul anual net pe baza datelor din contabilitate, în sistem real vor fi obligați să completeze „Registrul de evidență fiscală” (în locul “Registrului de Încasări și Plăți și al „Registrului Inventar”, precum anterior).

Acciza calculată în lei în 2015

Preţurile produselor accizabile – carburanţi, alcool, tutun, cafea, energie electrică – sunt calculate începând cu anul 2015 în lei pe baza unui curs de 4,738 lei pentru un euro, utilizat de altfel și în 2014. Începând cu anul 2016, nivelul accizelor va fi actualizat anual în funcție de creșterea prețurilor de consum, datele fiind publicate pe website-ul Ministerului Finantelor până pe 20 Octombrie a fiecarui an.

Un nou mod de impozitare a veniturilor din jocuri de noroc

Codul fiscal s-a modificat, astfel că începând din luna februarie se aplică un nou mod de impozitare a veniturilor obținute din jocuri de noroc. Potrivit OUG nr.92/2014 s-a eliminat valoarea neimpozabilă de 600 lei, aplicabilă anterior și totodată au fost modificate cotele de impunere aplicabile veniturilor din jocuri de noroc. Veniturile din jocuri de noroc obținute în România de nerezidenți se impun cu o cotă de 1%, prin reținere la sursă de către plătitorul de venit, cu excepția veniturilor din: jocuri de noroc la distanță (on-line), slot-machine, lozuri şi festivaluri de poker;

Sumele încasate reprezentând venituri din jocuri de noroc se impun, prin reținere la sursă, cu o cotă de:

•1% pentru sumele de pana la echivalentul a 14.999 EUR,
•16% pentru sumele cuprinse între 15.000 – 99.999 EUR si
•25% pentru sumele care depasesc echivalentul a 100.000 EUR.

Determinarea bazei de impozitare a TVA *urmare a Hotărârii Curții de Jusțitie a Uniunii Europene în cauzele conexate C-249/12 şi C-250/12, Tulică şi Plavoșin. Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr.6/2014 aprobată prin OMFP 1820/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 20 din 12.01.2015 prevede ca pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile, TVA colectată aferenta se determină în funcție de voința părților rezultată din contracte sau alte mijloace de probă administrate, dupa cum urmează:

în cazul în care parțile au convenit ca TVA nu este inclusă în contravaloarea livrării/prestării – se aplică cota legala de TVA la contravaloarea livrării/prestării;
 în cazul în care părțile au convenit ca TVA este inclusă în contravaloarea livrării/prestării – TVA se determină prin aplicarea procedeului sutei mărite;
 în cazul în care părțile au stabilit prețul fără nicio mențiune cu privire la TVA, prețul convenit trebuie considerat ca incluzând deja TVA, prin aplicarea procedeului sutei mărite, în cazul în care furnizorul nu are posibilitatea de a recupera de la beneficiar TVA care ar fi trebuit colectată. Pentru a dovedi că furnizorul nu are posibilitatea de a recupera de la beneficiar TVA, acesta poate da o declarație pe propria răspundere.

Înregistrarea în scopuri de TVA * OPANAF nr. 17/2015

Începând de la 1 februarie 2015, în cazul societăților cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, reînregistrarea nu se va mai face din oficiu, ci doar în urma solicitării specifice din partea societății și dacă anumite condiții sunt îndeplinite.

Aceste criterii de condiționare a înregistrării, sunt stabilite prin OPANAF nr. 17/2015 si anume:

persoana impozabila nu se află în situația de la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, respectiv în situația de a nu desfășura activități economice;
asociații/administratorii/persoana impozabilă însăși nu au înscrise în cazierul fiscal anumite infracțiuni;
Persoana impozabilă demonstrează atât intenția, cât și capacitatea de a desfășura activități economice cu drept de deducere, în urma evaluării de către autoritățile fiscale competențe a informațiilor din declarația 088 depusă de către persoana impozabilă. Astfel, se introduce o declarație nouă – formularul 088, care trebuie depus de către persoanele care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin.(1) lit.a) si c) si alin. (91) din Codul Fiscal, concomitent cu celelalte formulare 098, 010 sau 099, dupa caz.

Taxarea inversă pentru livrarea de energie electrică *Cod Fiscal, art. 160, alin. (2) lit. e)

Se introduce o prevedere clară asupra a ceea ce înseamnă consum propriu neglijabil și anume maximum 1% din valoarea energiei cumpărate. Una dintre condiițile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea taxării inverse este depunerea Declarației privind consumul neglijabil la Administrația Financiară până pe 10 decembrie a fiecărui an și este valabilă pentru toate achizițiile de energie din anul următor, respectiv în perioada 1 – 20 ianuarie a anului în cazul celor care obțin licența de furnizare a energiei electrice în luna decembrie a anului precedent.

Anularea înregistrării în scop de TVA *Codul Fiscal, art. 153 alin. (9) lit. h) Începând de la 1 februarie 2015 se anulează înregistrarea în scopuri de TVA și dacă persoana impozabilă nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică, conform OPANAF 19/2015, în următoarele situații:

persoanele impozabile care solicită înregistrarea ca urmare a depășirii plafonului de scutire;
persoanele impozabile care își modifică sediul social;
persoanele impozabile care își schimbă asociații și/sau administratorii.

Consecințele anulării înregistrării în scop de TVA *OUG 4 / 2015. Anularea înregistrării conform noului introdus art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul Fiscal va determina aplicarea prevederilor art. 11 alin.(13) și (14), și anume:

persoanele cărora li s-a anulat înregistrarea nu beneficiază, în perioada respectivă, de dreptul de deducere a TVA aferenta achizițiilor efectuate, dar sunt supusi obligației de plată a TVA colectată;
persoanele care achiziționează bunuri/ servicii de la cei cărora li s-a anulat înregistrarea nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor respective, cu excepția achizițiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silita și/sau a achizițiilor de bunuri de la persoane.

„Centrul de Informare și Asistență în Afaceri INFOBIz atrage atenția că mediul de afaceri din România are nevoie de predictibilitate fiscală, de continuitate și de o strategie de dezvoltare durabilă. Nivelul de încredere al investitorilor, fie ei români ori din spațiul UE sau non UE, fie ei de mărime redusă ori mare, nu poate să crească în astfel de condiții încât disponibilitatea și siguranța investițiilor acestora să poată conduce la o recompensare a economiei țării, a socialului sau mediul în care își desfășoară activitatea“, a declarat Ciprian Faraon, președintele Centrului INFOBiz.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ