Peste 3.000 de persoane din județ nu au un loc de muncă

0

La sfârșitul lunii iunie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu erau înregistrați 3.283 șomeri (din care 1.542 femei), rata șomajului fiind de 1,66%, egală cu valoarea înregistrată la finele lunii mai.

Din totalul de 3.283 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Sibiu 937 erau beneficiare de indemnizţie de şomaj, iar 2.346 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.209 șomeri provin din mediul rural și 1.074 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii primare sau fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Sibiu (40,94%), urmat de cei cu studii gimnaziale şi profesionale (33,20%), 19,09% au absolvit studii liceale şi postliceale iar cei cu studii superioare sunt 6,76% din totalul șomerilor înregistrați.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.727 persoane foarte greu ocupabile, 1.353 greu ocupabile, 94 mediu ocupabile, iar 109 sunt persoane ușor ocupabile.

Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ